1910 yılında Atatürk

Atatürk takvimi

1910 : MUSTAFA KEMAL PİCARDİE TATBİKATINDA.


13 Ocak 1910     Mustafa Kemal, Selanik 3. Tümen kurmay başkanlığına atandı.

18 Ocak 1910 – Çırağan Sarayı yandı.

24 Şubat 1910 – Sanayii Nefise Mektebi’nin (Güzel Sanatlar Okulu) kurucusu ressam ve müzeci Osman Hamdi Bey öldü.

20 Mayıs 1910  (Mayıs) – Mustafa Kemal’in Mahmut Şevket Paşa’nın Kurmay Başkanı olarak Arnavutluk hareketlerinde bulunması.

10 Haziran 1910 – Sadayı Millet gazetesi başyazarı Ahmet Samim, İstanbul’da öldürüldü.

28 Haziran 1910 – Atatürk’ün, Makedonya’da 3. Ordu Kurmay Başkanı Ali Rıza Paşa idaresinde yapılan kurmay tatbikatına katılması (Bu Manevra 31 Temmuz 1910 gününe kadar devam etmiş; tatbikat sonunda Ali Rıza Paşa adına Atatürk tarafından bir kritik hazırlanmıştır).  [Kocatürk]

10 Temmuz 1910 – Cerrahpaşa Hastanesi kuruldu. 23 Temmuz 1910’da Cerrahpaşa Belediye Hastanesi olarak açıldı. Kaynak: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıp Tarihi Müzesi

28 Ağustos 1910 – Karadağ, Osmanlı devletinden bağımsızlığını ilan etti.

6 Eylül 1910 – Atatürk’ün, Selanik’te 3. Ordu Subay Talimgahı Komutanlığıma atanması. (Bu tarih Erden, s. 11’de 6 Eylül 1909; K.A., s.868’de 4 Eylül 1910; A.H.E., s.47’de 6 Haziran 1910 olarak verilmiştir). (Bu olay esnasında Selanik’te bulunan Behiç Erkin hatıralarında, Atatürk’ün isteği ile olan bu atamanın orduca önerilmesine rağmen, rütbesinin küçüklüğü gerekçe gösterilerek yerine getirilmediğini, komutanlığa bir Alman yarbayının gönderildiğini ifade etmektedir. Kaynak: Kocatürk

6 Eylül 1910 – 6 Eylül 1910 Tarihinde 3 ncü Ordu Zabitan Talimgahı Kumandanlığı’na ve sene-i mezkûre teşrinievvelinde tekrar mezkûr 3 ncü Ordu Erkân-ı Harbiyesine ve bilahara Kânunusâni zarfında 5 nci Kolordu Erkân-ı Harbiyesine tayin buyrulmuştur.

17 Eylül 1910 – Mustafa Kemal Picardie manevralarında ilk kez uçakla tanıştı. (Akl-ı Kemal, C.4, Sinan Meydan)

17-21 Eylül 1910 Mustafa Kemal, Fransa’da yapılan Pikardi (Picardie) manevralarına Türk Ordusu temsilcisi olarak katıldı.

28 Eylül 1910 – Atatürk ve Fethi Bey’in dahil olduğu -Picardie manevralarını izleyen- Türk heyetinin, Fransa’nın St. Etienne şehrinde Top ve Tüfek Fabrikası’nı gezmeleri.  [Kocatürk]

1 Kasım 1910 – Atatürk’ün, 3. Ordu Subay Talimgahı Komutanlığı’ndan tekrar 3. Ordu Karargâhı’na atanması. [Kocatürk]

Kasım 1910 – Mustafa Kemal’in Üçüncü Ordu Subay Talimgâhı Komutanlığından tekrar Üçüncü Ordu Karargâhına atanması.


Büyük nutukBu memleket tarihte Türk’tü, şimdi de Türk’tür ve ebediyen Türk olarak yaşayacaktır. (1923, Adana) Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK

 

Not: Lütfen varsa hata ve noksanları yorum yaparak bildiriniz.

Sayfayı yazdırın Sayfayı yazdırın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

48 − = 38