1907 yılında Atatürk

Atatürk takvimi

1907 : MUSTAFA KEMAL KIDEMLİ YÜZBAŞI.


20 Haziran 1907 – Mustafa Kemal’in kolağası (kıdemli yüzbaşı) olması. “Sene-i mezkûre eylülü gayesinde arıza-i vücudiyelerinden naşi atik 3 ncü Ordu’ya nakledilmişlerdir.”

15 Temmuz 1907 – Atatürk, Karargahı Şam’da bulunan Beşinci Ordu’daki görevi başında, Beyrut’ta arkadaşlarıyla.

20 Eylül 1907 – Mustafa Kemal, Selanik’teki 3. Orduya atandı.

27 Eylül 1907 – Selanik’te gizli olarak faaliyette bulunan Osmanlı Hürriyet Cemiyeti’nin, Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti ile birleşme kararı (Doktor Nâzım, 1907 yılı eylülünde Paris’ten gizlice Selânik’e gelerek buradaki Osmanlı Hürriyet Cemiyeti kurucuları ile iki cemiyetin birleşmesi hususunda bir anlaşma yapmıştır, İttihat ve Terakki Cemiyeti, bu tarihten itibaren Rumeli’nin her tarafına yayılarak kuvvetli örgüt oluşturmuştur. [Kocatürk]

6 Ekim 1907 – İstanbul’da ilk otomobil Beyoğlu’nda görüldü.

13 Ekim 1907 – Mustafa Kemal’in Şam’dan, merkezi Manastır’da bulunan 3’üncü Ordu Karargâhına atanması. (Bu karargâhın Selanik’teki şubesinde görev yapmıştır.)

13 Ekim 1907 – Selanik 3ncü Ordu karargâhına görevlendirilen Mustafa Kemal, 7 Mart 1908 tarihinde doğduğu evi satın aldı. Ailesi ile buraya yerleşti. (Benim Ailem, Yrd. Doç. Dr. Ali Güler)

13 Ekim 1907 – Mustafa Kemal’in Selanik’teki III. Orduya atanması.  Atatürk’ün Şam’dan, merkezi Manastır’da bulunan 3. Ordu Karargâhı’na atanması. (Bu tarih, bazı kaynaklarda Eylül 1907 olarak gösterilmiştir: Erden, s.9; İ.A., s.721; S.A.A., s.111; K.A., s.687; Borak, s.62, 295; A.Y., s.12; A.A.K., s.52). (Atatürk, söz konusu atama üzerine 3. Ordu Karargâhı’nın Selanik’teki Kurmay Şubesi’nde çalışmak üzere Selânik’e geldi. Bu sıralarda Selanik’teki “Vatan ve Hürriyet Cemiyeti” şubesinin kurucularını da içine almış olan “İttihat ve Terakki Cemiyeti” faaliyet halinde idi. Mustafa Kemal de bu cemiyete dahil olarak Selanik’te hizmet görmeye başladı. Memleketin istibdat idaresinden kurtarılması, yapılacak yenilikler onun da baş düşüncesiydi. Aynı şubede çalışan Fethi [Okyar] Bey ile yakın arkadaşlığı da bu devreye rastladı). [Kocatürk]

29 Ekim 1907 – Atatürk’ün, Selanik’te gizli olarak kurulan İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne üye oluşu. [Kocatürk]

27 Aralık 1907 – Paris’te II. Jön Türk Kongresi yapıldı. Sonuç bildirisinde, Sultan Abdülhamit yönetimi eleştirildi.


Büyük nutukBu memleket tarihte Türk’tü, şimdi de Türk’tür ve ebediyen Türk olarak yaşayacaktır. (1923, Adana) Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK

 

Not: Lütfen varsa hata ve noksanları yorum yaparak bildiriniz.

Sayfayı yazdırın Sayfayı yazdırın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

4 + 5 =